استعلام تحصیلی آموزش و پرورش

استعلام تحصیلی آموزش و پرورش


Frequently Asked Questions

 1. اتصال دستگاه پوز برای دفاتری که share کانکشن SSTP انجام داده اند چگونه است؟نحوه بدست آوردن آدرس IP وGATEWAY ویندوز چگونه است؟  
 2. اتصال دستگاه پوز برای دفاتری که share کانکشن SSTP ندارند چگونه است؟  
 3. ارسال چند تاييديه تحصيلي براي يک سازمان استعلام گيرنده با يک پاکت پستي امکان پذیر است؟  
 4. اقدامات لازم در خصوص دریافت خطا در سامانه جامع قبول پست قرارداد 450 چیست؟  
 5. امکان ثبت تاییدیه تحصیلی برای چه مقطع تحصیلی امکان پذیر است؟  
 6. ایا امکان ویرایش برای تاییدیه های ثبت شده وجود دارد؟  
 7. برای چاپ مجدد تاییدیه تحصیلی  
 8. تاییدیه تحصیلی هایی که بیش از ده روز از تاریخ ثبت آن گذشته و وضعیت تاییدیه نامشخص است؟  
 9. ثبت تاییده تحصیلی برای فارغ التحصیلان خارج از کشور به چه صورت است ؟  
 10. ثبت تاییدیه تحصیلی برای رشته ی بهیاری به چه صورت است؟  
 11. درچه صورت در هنگام ثبت تاییدیه تحصیلی خطای" تعدادی تاییدیه ارسال نشده دارید" دریافت می نمایید؟  
 12. راهنمای ستون پنل مربوط به pc-pos در استعلام تاییدیه تحصیلی  
 13. شرایط فعالسازی سرویس تاییدیه تحصیلی چگونه است؟  
 14. نبود برخی از دارالترجمه ها در لیست سامانه استعلام تاییدیه تحصیلی به چه علت است؟  
 15. نبودن یک دارالترجمه خاص در لیست سازمان ها  
 16. هزینه دریافتی از متقاضی برای تاییدیه تحصیلی چه مبلغی میباشد؟  
 17. هنگام ثبت کد رهگیری خطای "کد رهگیری پستی تکراری است" را نمایش می دهد علت چیست؟  
 18. هنگام ورود به سامانه تاییدیه تحصیلی صفحه " ورود نام کاربری و رمز " نمایش می دهد علت چیست؟  
 19. وارد استعلام تاییدیه تحصیلی می شویم ولی کارتابل ثبت نام را نمی بینیم؟  
 20. چگونه تشخیص نظام آموزشی ترمی واحدی از سالی واحدی؟  
 21. گزینه ثبت نام نمایش داده نمی شود، راهکار چیست؟  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!