مالیات بر مشاغل خودرو

موارد مربوط به مالیات بر مشاغل خودرو


Frequently Asked Questions

 1. ارتباط با پشتیبان های مالیات بر مشاغل  
 2. اعلام واگذاری چگونه انجام گردد؟  
 3. اگر قبض در قسمت "استعلام قبوض صادر شده" در سیستم ننشسته باشد:  
 4. اگر از شناسه غلط مفاصا گرفته شده باشد ، چه اقدامی باید انجام داد؟  
 5. اگر اشتباها بجای مالک قبل در هنگام صدور مفاصا حساب،مالک به اشتباه ثبت شود، چه باید کرد ؟  
 6. اگر تاریخ های شروع و پایان پرونده های یک خودرو اشتباه ثبت شده باشد:  
 7. اگر قبض یا مفاصایی در پرونده ثبت نشده بود چه اقدامی باید انجام داد ؟  
 8. اگر قبضی خارج از بازه مالکیت صادر شده باشد :  
 9. اگر معافیت تک خودرویی برای پرونده ای اعمال نشده باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟  
 10. اگر مفاصا مربوط به قبل سال 93 باشد و در سیستم اعمال نشده باشد چه باید کرد:  
 11. برای تغییر کاربری چکار باید کرد؟  
 12. برای سال مالی کنونی میزان مالیات تعریف نشده است:  
 13. تاریخچه وسیله نقلیه چیست؟  
 14. تعرفه ارائه خدمت چقدر است؟  
 15. ثبت تاریخ شروع مالکیت  
 16. خطای " مودی دارای خودرو دیگری است که مالک جدید و درصد سهم مشخص نشده" در هنگام صدور مفاصا :  
 17. خطای "خودرو تکراری است" :  
 18. خطای "عدم تطابق درصد سهم در اخرین مفاصا صادر شده با درصد سهم ثبت شده در پرونده " هنگام صدور مفاصا:  
 19. خطای "واحد مالیاتی نامشخص است":  
 20. خطای "پرونده دارای مشکل فنی می باشد لطفا برای بررسی بیشتر به تیم پشتیبان اعلام شود"  
 21. خطای "کاربر گرامی مودی بر روی خودروی مورد نظر مالکیتی ندارد" هنگام ثبت مالک قبل در "صدور مفاصا" :  
 22. خطای : این خودرو قبلا توسط اداره کل حذف شده است. امکان ثبت مجدد فراهم نمی باشد  
 23. خطای : پس از تکمیل مدارک هویتی مربوط به مودی و خودرو در بخش اسکن مدارک هویتی ، پرونده به صورت خودکار به کارتابل ممیز ارسال می گردد  
 24. خطای( کاربر گرامی هرگونه دسترسی به محتوای محرمانه و یا سعی و تلاش برای نفوذ به سیستمهای حاوی اطلاعات محرمانه جرم می باشد. لطفا مجدد عملیات انجام شده را تکرار نفرمایید)  
 25. در صورتی که با خودرویی مواجه شدید که از مالکین قبل سند و اطلاعاتی نداشت؟  
 26. در صورتی که تاریخ شروع بکار خودرو (برگ سبز ) با مدل خودرو مطابقت نداشته باشد چه باید کرد "  
 27. در صورتی که سال شروع مالکیت برگ سبز مالک نخست با سال مدل مغایرت داشته باشد چه باید کرد:  
 28. در صورتی که مالک قبل مودی، شرکت باشد و در هنگام صدور مفاصا پیغام دهد که مالک قبل وارد گردد، چه اقدامی باید انجام داد؟  
 29. در مواردی که وصولی قبض در " نمایش قبوض صادره" ، نا مشخص بود، چه اقدامی باید انجام داد ؟  
 30. درصورتی که مالک قبل پرونده به اشتباه ثبت شده باشد چه باید کرد؟  
 31. فیلد "درخواست بخشودگی جرائم" چیست؟  
 32. فیلد "درخواست فعالسازی پرونده" چیست؟  
 33. مطالب مربوط به خودروهای راهسازی  
 34. نحوه ارسال تیکت برای افزودن شماره شاسی یا موتور:  
 35. نمونه نامه تغییر کاربری، تاریخچه وسیله نقلیه و نامه تاریخچه پلاک  
 36. هنگام مواجه شدن با پیغام "وجود مغايرت در تاريخ شروع مالکيت مالک جاري و تاريخ پايان مالکيت مالک قبل"چکار باید کرد؟  
 37. وراث:  
 38. چارت درصد سهم چیست؟  
 39. چگونه پس از تایید گام دوم توسط ممیز فیلد شماره شاسی یا موتور وارد کرد؟  
 40. گزینه درخواست "اظهارنامه قدیمی" در سامانه مالیات بر مشاغل  
 41.  اگر شناسه خودرویی اشتباه برای کد ملی ثبت شده بود چه باید کرد ؟  
 42. زمانی که در هنگام تشکیل پرونده برای مالک قبل، در گام سوم نام مالک جدید را میبینید دلیل چیست؟  
 43.  استعلام قبوض قدیمی در سامانه چگونه باید گرفته شود؟  
 44.  اگر خودرو از اول بنام خود مالک باشد ولی بدلیل لیزینگی بودن، در هنگام مفاصا کد ملی مالک قبل را میخواهد چکار باید کرد؟  
 45.  ایا میشود بجای پرداخت کلی مالیات برای خودرویی، عملکرد مالیاتی ان را بصورت جدا پرداخت کرد؟  
 46.  خطای محاسبه مالیاتی در سال جاری؟  
 47.  در زمان عدم وصول قبض پرداختی مالیات در قسمت "نمایش قبوض صادره" چه باید کرد؟  
 48.  معافیت ماده 101 چیست و به چه خودرو هایی تعلق می گیرد؟  
 49.  پرداخت قبوض در سامانه مالیات به چند روش میباشد ؟  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!