Frequently Asked Questions

فرد مسئول چه کسی است؟
فرد مسئول شخصی است که حق امضا داشته باشد. در ماهیت حقوقی صاحب امضا در آخرین تغییرات روزنامه رسمی و در ماهیت حقیقی شخصی که مجوز به نام آن شخص باشد.



Back To Index > تدارکات الکترونیکی دولت


 Last updated Tue, Jan 30 2018 1:21pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!