Frequently Asked Questions

13. پرونده در کارتابل پرونده های من در زمان تایید دفتر پیغام " شهر مرزی نیست " دریافت می کند ؟
  • در اینگونه پروندها دسترسی برای تغییر شهر محل سکونت و کد پستی برای دفتر وجود ندارد دفتر باید از روی فرم فرمانداری مربوطه شهر/بخش/دهستان و همچنین کد پستی صحیح متناظر با محل سکونت مرزنشین را استعلام نموده و از طریق تیکت جهت اصلاح پرونده در سامانه اعلام کند    .

Back To Index > صدور کارت مرزنشینی


 Last updated Mon, Jun 12 2017 11:47am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!